Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT BÀ RỊA - VŨNG TÀU
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông 2
MAI TUẤN ANH
Nhân viên kỹ thuật - Trung tâm Viễn thông 2
MAI TUẤN ANH
Nhân viên kỹ thuật
Trạm Viễn thông Long Điền Đất Đỏ