Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT AN GIANG
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Long Xuyên
HUỲNH TẤN TÀI
. - Trung tâm Viễn thông Long Xuyên
HUỲNH TẤN TÀI
.
.