Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT TP. HỒ CHÍ MINH
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Củ Chi
LÊ VĂN THÔNG
 - Trung tâm Viễn thông Củ Chi
LÊ VĂN THÔNG

   
2Trung tâm Viễn thông Củ Chi
ĐÀO CÔNG CƯỜNG
 - Trung tâm Viễn thông Củ Chi

.
ĐÀO CÔNG CƯỜNG