Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT HÀ NỘI
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông 3
NGUYỄN VĂN SƠN
Nhân viên - Trung tâm Viễn thông 3

02 tháng xếp thứ nhất, 01 tháng xếp thứ ba trong quý I/2016 cấp VNPT Hà Nội
NGUYỄN VĂN SƠN
Nhân viên
Đội Viễn thông Thanh Trì
   
2Trung tâm Viễn thông 9
HOÀNG VIỆT HÀ
Nhân viên - Trung tâm Viễn thông 9

01 tháng xếp thứ nhất, 01 tháng xếp thứ nhì, 01 thángg xếp thứ ba, trong quý I/2016  cấp VNPT Hà Nội
HOÀNG VIỆT HÀ
Nhân viên
Đội Viễn thông Cầu Diễn