Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT PHÚ THỌ
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Lâm Thao
HÀ VIỆT PHƯƠNG
Tổ trưởng - Trung tâm Viễn thông Lâm Thao

- Đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu BSC mà trung tâm giao cho. Nhất là các chỉ tiêu về thời gian đáp ứng dịch vụ phát triển mới và thời gian sửa chữa thuê bao.
- Chấp hành tốt các nội quy quy định của cơ quan đơn vị.
HÀ VIỆT PHƯƠNG
Tổ trưởng
Tổ kỹ thuật Tiên Kiên