Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT QUẢNG TRỊ
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông TP. Đông Hà
PHẠM ĐÌNH SƠN
Nhân viên - Trung tâm Viễn thông TP. Đông Hà

.
PHẠM ĐÌNH SƠN
Nhân viên
Địa bàn Ga