Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT PHÚ YÊN
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Tuy Hòa
PHAN VĂN HỒNG
 - Trung tâm Viễn thông Tuy Hòa
PHAN VĂN HỒNG