Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT THỪA THIÊN HUẾ
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Huế
ĐÀO DUY HƯƠNG
Nhân viên kỹ thuật - Trung tâm Viễn thông Huế
ĐÀO DUY HƯƠNG
Nhân viên kỹ thuật
Địa bàn Vĩ Dạ