Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT THÁI NGUYÊN
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Định Hóa
NGUYỄN QUANG KHẢI
Công nhân kỹ thuật - Trung tâm Viễn thông Định Hóa

BSC quý I:1,27
NGUYỄN QUANG KHẢI
Công nhân kỹ thuật