Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT LÂM ĐỒNG
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông 2
LÊ KHẮC SOẠN
Nhân viên kỹ thuật - Trung tâm Viễn thông 2
LÊ KHẮC SOẠN
Nhân viên kỹ thuật