Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT QUẢNG NGÃI
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông khu vực 5
CHUNG QUANG NGỌC
0914101333 - Trung tâm Viễn thông khu vực 5

Cùng tập thể đơn vị khắc phục những khó khăn để đạt, vượt các nhiệm vụ khác mà Lãnh đạo đơn vị giao.
CHUNG QUANG NGỌC
0914101333