Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT KHÁNH HOÀ
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Cam Lâm
NGUYỄN VĂN HIỆP
Nhân viên - Trung tâm Viễn thông Cam Lâm
NGUYỄN VĂN HIỆP
Nhân viên
Tổ Dịch vụ viễn thông Cam Đức