Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT CẦN THƠ
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông 1
PHẠM QUỐC PHÒNG
 - Trung tâm Viễn thông 1

Xét thành tích của các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong Quý 01/2016 và đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định,
PHẠM QUỐC PHÒNG

Trung tâm Viễn thông 1