Năm:      
  ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP BCVT (VNPT - TECHNOLOGY)
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4