Năm:      
  ĐƠN VỊ: VNPT ĐẮK NÔNG
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4
1Trung tâm Viễn thông Đắk Mil
TRẦN ÁI CHỨC
Nhân viên - Trung tâm Viễn thông Đắk Mil

Thuê bao lắp đặt: 159 thuê bao.
TRẦN ÁI CHỨC
Nhân viên