Năm:      
  ĐƠN VỊ: CƠ QUAN TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VN
SttCông đoànQuý 1Quý 2Quý 3Quý 4