THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Nghị định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Ngày ban hành: 21-11-2012
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Nghị định
   Lĩnh vực điều chỉnh:
14- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...
  Số hiệu: 100/2012/NĐ-CP
  Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực:
     
HỆ THỐNG VĂN BẢN
LĨNH VỰC ĐIỀU CHỈNH