THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Công văn về việc Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
  Cơ quan ban hành: Công đoàn Bưu điện Việt Nam
  Ngày ban hành: 18-05-2011
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Công văn
   Lĩnh vực điều chỉnh:
03- Học nghề, dạy nghề, đào tạo, nâng cao trình độ
09-Tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ
13.1- Quy định riêng đối với lao động chưa thành niên
13.3- Quy định riêng đối với lao động có yếu tố nước ngoài
14- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...
  Số hiệu: 470/CĐBĐ-TĐTT
  Người ký: Hoàng Huy Loạt
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực:
     
HỆ THỐNG VĂN BẢN
LĨNH VỰC ĐIỀU CHỈNH