THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Công văn về việc tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng
  Cơ quan ban hành: Công đoàn Bưu điện Việt Nam
  Ngày ban hành: 30-09-2010
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Công văn
   Lĩnh vực điều chỉnh:
Tổ chức và hoạt động Công đoàn
09-Tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ
14- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...
17- Khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm
  Số hiệu: 742/CĐBĐ-TĐTT
  Người ký: Hoàng Huy Loạt
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực:
     
HỆ THỐNG VĂN BẢN
LĨNH VỰC ĐIỀU CHỈNH