THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Nghị định về việc quy định chi tiết một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Ngày ban hành: 26-10-2006
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Nghị định
   Lĩnh vực điều chỉnh:
06- Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, chế độ, cs khác
14- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...
  Số hiệu: 122/2006/NĐ-CP
  Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực:
     
HỆ THỐNG VĂN BẢN
LĨNH VỰC ĐIỀU CHỈNH