THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Quyết định về việc về thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện có sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Ngày ban hành: 25-10-2006
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Quyết định
   Lĩnh vực điều chỉnh:
14- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...
  Số hiệu: 240/2006/QĐ-TTg
  Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực:
     
HỆ THỐNG VĂN BẢN
LĨNH VỰC ĐIỀU CHỈNH