THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
  Ngày ban hành: 15-09-2006
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Thông tư liên tịch
   Lĩnh vực điều chỉnh:
Tổ chức và hoạt động Công đoàn
06- Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, chế độ, cs khác
14- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...
  Số hiệu: 02/2006/TTLT-BNV-BTC
  Người ký: Trần Văn Tá - Nguyễn Trọng Điều
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực:
     
HỆ THỐNG VĂN BẢN
LĨNH VỰC ĐIỀU CHỈNH