THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Thông tư về việc Hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ngày ban hành: 15-09-2006
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Thông tư
   Lĩnh vực điều chỉnh:
06- Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, chế độ, cs khác
14- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...
  Số hiệu: 13/2006/TT-BLĐTBXH
  Người ký: Nguyễn Thị Hằng
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực:
     
HỆ THỐNG VĂN BẢN
LĨNH VỰC ĐIỀU CHỈNH