THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Nghị định về việc Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Ngày ban hành: 07-09-2006
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Nghị định
   Lĩnh vực điều chỉnh:
06- Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, chế độ, cs khác
14- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...
  Số hiệu: 93/2006/NĐ-CP
  Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực:
     
HỆ THỐNG VĂN BẢN
LĨNH VỰC ĐIỀU CHỈNH