THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Thông tư về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ngày ban hành: 30-01-2007
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Thông tư
   Lĩnh vực điều chỉnh:
14- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...
  Số hiệu: 03/2007/TT-BLĐTBXH
  Người ký: Nguyễn Thị Hằng
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực:
     
HỆ THỐNG VĂN BẢN
LĨNH VỰC ĐIỀU CHỈNH