Cuộc thi là đợt sinh hoạt văn hóa tư tưởng trong cán bộ công nhân viên lao động của Tập đoàn, hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện và Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Thông qua cuộc thi để tuyên truyền về định hướng, chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp, chế độ chính sách …để người lao động hiểu, tin tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó và đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn.

Tổ chức thi theo hình thức trực tuyến với số lượng câu hỏi vừa phải, đảm bảo cho mọi người lao động Tập đoàn có thể tham gia. Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn cùng cấp nghiêm túc triển khai, vận động 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia cuộc thi.

VNPT-VINAPHONE, TTKD VNPT-THANH HÓA
(342 bài thi, đạt tỷ lệ: 100 %)
Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1 Phòng Bán hàng Nga Sơn10100
2 Phòng Bán hàng Hoằng Hóa14100
3 Phòng Bán hàng Tĩnh Gia19100
4 Phòng Bán hàng Thiệu Hóa10100
5 Phòng Bán hàng Như Thanh8100
6 Khối Văn phòng72100
7 Phòng Bán hàng Cẩm Thủy9100
8 Phòng Bán hàng Bắc TP25100
9 Phòng Bán hàng Lang Chánh5100
10 Phòng Bán hàng Bá Thước8100
11 Phòng Bán hàng Yên Định9100
12 Phòng Bán hàng Bỉm Sơn11100
14 Phòng Bán hàng Quan Hóa5100
13 Phòng Bán hàng Quan Sơn4100
15 Phòng Bán hàng Quảng Xương9100
22 Phòng Bán hàng Triệu Sơn11100
21 Phòng Bán hàng Thọ Xuân11100
20 Phòng Bán hàng Hậu Lộc7100
19 Phòng Bán hàng Vĩnh Lộc6100
18 Phòng Bán hàng Mường Lát4100
17 Phòng Bán hàng Hà Trung8100
16 Phòng Bán hàng Nông Cống7100
23 Phòng Bán hàng Nam TP1894.7
24 Đài HTKH2090.9
25 Phòng Bán hàng Thạch Thành787.5
26 Phòng Bán hàng Đông Sơn685.7
27 Phòng Bán hàng Sầm Sơn480
28 Phòng Bán hàng Ngọc Lặc675
29 Phòng Bán hàng Thường Xuân571.4
30 Phòng Bán hàng Như Xuân457.1
1
Chú ý: Bảng trên thống kê các bài dự thi đã hoàn thành 50 câu  trắc nghiệm.
Muốn sắp xếp theo cột nào, cần kích vào tiêu đề cột đó !