Cuộc thi là đợt sinh hoạt văn hóa tư tưởng trong cán bộ công nhân viên lao động của Tập đoàn, hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện và Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Thông qua cuộc thi để tuyên truyền về định hướng, chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp, chế độ chính sách …để người lao động hiểu, tin tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó và đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn.

Tổ chức thi theo hình thức trực tuyến với số lượng câu hỏi vừa phải, đảm bảo cho mọi người lao động Tập đoàn có thể tham gia. Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn cùng cấp nghiêm túc triển khai, vận động 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia cuộc thi.

VNPT-VINAPHONE, TTKD VNPT-HÀ NỘI
(1231 bài thi, đạt tỷ lệ: 100 %)
Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1 Phòng Tổng hợp41100
2 Phòng Bán hàng khu vực 4116100
3 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ19100
4 Phòng Bán hàng khu vực 558100
5 Phòng Bán hàng khu vực 3132100
6 Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 242100
7 Đài Hỗ trợ KH&108145100
11 Phòng Bán hàng khu vực 834100
10 Phòng Bán hàng khu vực 662100
9 Phòng nhân sự15100
8 Phòng phát triển thị trường14100
12 Phòng điều hành27100
13 Phòng Giải pháp16100
14 Phòng Bán hàng khu vực 16098.4
15 Phòng Bán hàng khu vực 76198.4
16 Phòng Bán hàng khu vực 98497.7
17 Phòng kế hoạch kế toán1894.7
18 Phòng nghiệp vụ cước3694.7
19 Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 33491.9
20 Phòng Bán hàng khu vực 211890.1
21 Phòng KH Doanh nghiệp5688.9
22 Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 13888.4
23 Tổ Bán hàng lưu động571.4
1
Chú ý: Bảng trên thống kê các bài dự thi đã hoàn thành 50 câu  trắc nghiệm.
Muốn sắp xếp theo cột nào, cần kích vào tiêu đề cột đó !