Cuộc thi là đợt sinh hoạt văn hóa tư tưởng trong cán bộ công nhân viên lao động của Tập đoàn, hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện và Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Thông qua cuộc thi để tuyên truyền về định hướng, chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp, chế độ chính sách …để người lao động hiểu, tin tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó và đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn.

Tổ chức thi theo hình thức trực tuyến với số lượng câu hỏi vừa phải, đảm bảo cho mọi người lao động Tập đoàn có thể tham gia. Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn cùng cấp nghiêm túc triển khai, vận động 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia cuộc thi.

VNPT-VINAPHONE, TTKD VNPT-ĐẮK LẮK
(219 bài thi, đạt tỷ lệ: 100 %)
Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1 Phòng bán hàng Tân Lợi14100
2 Phòng bán hàng Krông Buk5100
3 Phòng bán hàng Ma Đrắk5100
4 Phòng bán hàng Tân An15100
5 Khối Văn phòng50100
6 Phòng bán hàng Buôn Đôn6100
7 Phòng bán hàng Lắk4100
8 Phòng bán hàng Tân Tiến16100
9 Phòng bán hàng Cư Kuin8100
10 Phòng bán hàng Buôn Hồ7100
11 Phòng bán hàng Tân Thành13100
12 Phòng bán hàng Ea Hleo9100
13 Phòng bán hàng Krông Pắk10100
14 Phòng bán hàng Krông Ana7100
15 Phòng bán hàng Cư Mgar12100
16 Phòng bán hàng Ea Soup5100
17 Phòng bán hàng Ea Kar9100
18 Phòng bán hàng Krông Năng10100
19 Đài Hỗ trợ khách hàng9100
20 Phòng bán hàng Krông Bông583.3
1
Chú ý: Bảng trên thống kê các bài dự thi đã hoàn thành 50 câu  trắc nghiệm.
Muốn sắp xếp theo cột nào, cần kích vào tiêu đề cột đó !