Cuộc thi là đợt sinh hoạt văn hóa tư tưởng trong cán bộ công nhân viên lao động của Tập đoàn, hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện và Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Thông qua cuộc thi để tuyên truyền về định hướng, chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp, chế độ chính sách …để người lao động hiểu, tin tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó và đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn.

Tổ chức thi theo hình thức trực tuyến với số lượng câu hỏi vừa phải, đảm bảo cho mọi người lao động Tập đoàn có thể tham gia. Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn cùng cấp nghiêm túc triển khai, vận động 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia cuộc thi.

VNPT THANH HOÁ
(519 bài thi, đạt tỷ lệ: 100 %)
Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1 Trung tâm Viễn thông Tĩnh Gia27100
2 Trung tâm Viễn thông Như Xuân8100
3 Trung tâm Viễn thông Nga Sơn14100
5 Trung tâm Viễn thông Hà Trung16100
4 Trung tâm Viễn thông Bắc thành phố32100
6 Trung tâm Viễn thông Quảng Xương17100
7 Trung tâm Điều hành Thông tin47100
15 Trung tâm Viễn thông Thọ Xuân16100
31 Trung tâm Viễn thông Quan Sơn8100
17 Trung tâm Viễn thông Triệu Sơn16100
18 Trung tâm Viễn thông Lang Chánh7100
19 Trung tâm Viễn thông Nam thành phố29100
20 Trung tâm Viễn thông Quan Hoá8100
21 Trung tâm Viễn thông Vĩnh Lộc11100
22 Trung tâm Viễn thông Mường Lát4100
23 Trung tâm Viễn thông Yên Định12100
24 Trung tâm Công nghệ Thông tin30100
25 Trung tâm Viễn thông Thường Xuân11100
26 Khối Quản lý61100
27 Trung tâm Viễn thông Nông Cống11100
28 Trung tâm Viễn thông Ngọc Lặc12100
29 Trung tâm Viễn thông Như Thanh8100
30 Trung tâm Viễn thông Hậu Lộc14100
14 Trung tâm Viễn thông Đông Sơn10100
13 Trung tâm Viễn thông Bá Thước12100
12 Trung tâm Viễn thông Hoằng Hoá20100
11 Trung tâm Viễn thông Bỉm Sơn10100
10 Trung tâm Viễn thông Thạch Thành13100
9 Trung tâm Viễn thông Cẩm Thuỷ11100
8 Trung tâm Viễn thông Thiệu Hoá13100
16 Trung tâm Viễn thông Sầm Sơn11100
1
Chú ý: Bảng trên thống kê các bài dự thi đã hoàn thành 50 câu  trắc nghiệm.
Muốn sắp xếp theo cột nào, cần kích vào tiêu đề cột đó !