Cuộc thi là đợt sinh hoạt văn hóa tư tưởng trong cán bộ công nhân viên lao động của Tập đoàn, hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện và Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Thông qua cuộc thi để tuyên truyền về định hướng, chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp, chế độ chính sách …để người lao động hiểu, tin tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó và đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn.

Tổ chức thi theo hình thức trực tuyến với số lượng câu hỏi vừa phải, đảm bảo cho mọi người lao động Tập đoàn có thể tham gia. Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn cùng cấp nghiêm túc triển khai, vận động 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia cuộc thi.

VNPT TÂY NINH
(256 bài thi, đạt tỷ lệ: 100 %)
Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1 Khối Quản lý48100
2 Trung tâm Viễn thông Tân Châu22100
3 Trung tâm Viễn thông Trảng Bàng20100
4 Trung tâm Viễn thông Thành phố31100
5 Trung tâm Viễn thông Bến Cầu13100
6 Trung tâm Công nghệ Thông tin21100
7 Trung tâm Viễn thông Dương Minh Châu17100
8 Trung tâm Viễn thông Tân Biên15100
9 Trung tâm Viễn thông Châu Thành14100
10 Trung tâm Viễn thông Hòa Thành19100
11 Trung tâm Điều hành Thông tin26100
12 Trung tâm Viễn thông Gò Dầu1076.9
1
Chú ý: Bảng trên thống kê các bài dự thi đã hoàn thành 50 câu  trắc nghiệm.
Muốn sắp xếp theo cột nào, cần kích vào tiêu đề cột đó !