Cuộc thi là đợt sinh hoạt văn hóa tư tưởng trong cán bộ công nhân viên lao động của Tập đoàn, hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện và Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Thông qua cuộc thi để tuyên truyền về định hướng, chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp, chế độ chính sách …để người lao động hiểu, tin tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó và đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn.

Tổ chức thi theo hình thức trực tuyến với số lượng câu hỏi vừa phải, đảm bảo cho mọi người lao động Tập đoàn có thể tham gia. Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn cùng cấp nghiêm túc triển khai, vận động 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia cuộc thi.

VNPT NGHỆ AN
(456 bài thi, đạt tỷ lệ: 100 %)
Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1 Trung tâm Viễn thông Quế Phong8100
2 Trung tâm Viễn thông Nam Đàn17100
3 Trung tâm Viễn thông Thái Hòa Nghĩa Đàn21100
4 Trung tâm Viễn thông Qùy Châu7100
5 Trung tâm Viễn thông Qùy Hợp9100
6 Trung tâm Viễn thông Cửa Lò10100
7 Trung tâm Viễn thông Vinh71100
10 Trung tâm Viễn thông Con Cuông9100
9 Trung tâm Viễn thông Hưng Nguyên14100
8 Trung tâm Công nghệ Thông tin34100
11 Trung tâm Viễn thông Yên Thành15100
20 Trung tâm Điều hành Thông tin48100
12 Trung tâm Viễn thông Tương Dương8100
13 Trung tâm Viễn thông Anh Sơn13100
14 Trung tâm Viễn thông Quỳnh Lưu24100
15 Trung tâm Viễn thông Đô Lương15100
16 Trung tâm Viễn thông Tân Kỳ11100
17 Trung tâm Viễn thông Kỳ Sơn6100
18 Trung tâm Viễn thông Diễn Châu20100
19 Trung tâm Viễn thông Thanh Chương18100
21 Trung tâm Viễn thông Nghi Lộc1894.7
22 Khối Quản lý6092.3
1
Chú ý: Bảng trên thống kê các bài dự thi đã hoàn thành 50 câu  trắc nghiệm.
Muốn sắp xếp theo cột nào, cần kích vào tiêu đề cột đó !