Cuộc thi là đợt sinh hoạt văn hóa tư tưởng trong cán bộ công nhân viên lao động của Tập đoàn, hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện và Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Thông qua cuộc thi để tuyên truyền về định hướng, chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp, chế độ chính sách …để người lao động hiểu, tin tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó và đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn.

Tổ chức thi theo hình thức trực tuyến với số lượng câu hỏi vừa phải, đảm bảo cho mọi người lao động Tập đoàn có thể tham gia. Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn cùng cấp nghiêm túc triển khai, vận động 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia cuộc thi.

VNPT HOÀ BÌNH
(200 bài thi, đạt tỷ lệ: 100 %)
Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1 Trung tâm Viễn thông Tân Lạc10100
2 Khối Quản lý44100
3 Trung tâm Viễn thông Lạc Sơn9100
4 Trung tâm Viễn thông Cao Phong9100
5 Trung tâm Điều hành Thông tin24100
6 Trung tâm Viễn thông Mai Châu11100
7 Trung tâm Viễn thông Lạc Thủy13100
8 Trung tâm Viễn thông Kỳ Sơn7100
9 Trung tâm Viễn thông Yên Thủy7100
10 Trung tâm Viễn thông Kim Bôi9100
11 Trung tâm Viễn thông Đà Bắc10100
12 Trung tâm Viễn thông Lương Sơn13100
13 Trung Tâm Công nghệ Thông tin1090.9
14 Trung tâm Viễn thông Thành phố2477.4
1
Chú ý: Bảng trên thống kê các bài dự thi đã hoàn thành 50 câu  trắc nghiệm.
Muốn sắp xếp theo cột nào, cần kích vào tiêu đề cột đó !