Cuộc thi là đợt sinh hoạt văn hóa tư tưởng trong cán bộ công nhân viên lao động của Tập đoàn, hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện và Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Thông qua cuộc thi để tuyên truyền về định hướng, chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp, chế độ chính sách …để người lao động hiểu, tin tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó và đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn.

Tổ chức thi theo hình thức trực tuyến với số lượng câu hỏi vừa phải, đảm bảo cho mọi người lao động Tập đoàn có thể tham gia. Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn cùng cấp nghiêm túc triển khai, vận động 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia cuộc thi.

VNPT HẢI DƯƠNG
(317 bài thi, đạt tỷ lệ: 100 %)
Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1 Trung tâm Công nghệ thông tin15100
2 Trung tâm Viễn thông Tứ Kỳ22100
3 Trung tâm Viễn thông Ninh Giang16100
4 Trung tâm Viễn thông Thanh Miện17100
5 Trung tâm Viễn thông TP41100
7 Trung tâm Điều hành thông tin25100
6 Trung tâm Viễn thông Nam Sách22100
8 Khối Quản lý25100
9 Trung tâm Viễn thông Cẩm Giàng19100
10 Trung tâm Viễn thông Chí Linh2596.2
11 Trung tâm Viễn thông Kinh Môn2195.5
12 Trung tâm Viễn thông Gia Lộc1995
13 Trung tâm Viễn thông Kim Thành1995
14 Trung tâm Viễn thông Thanh Hà1688.9
15 Trung tâm Viễn thông Bình Giang1588.2
1
Chú ý: Bảng trên thống kê các bài dự thi đã hoàn thành 50 câu  trắc nghiệm.
Muốn sắp xếp theo cột nào, cần kích vào tiêu đề cột đó !