Cuộc thi là đợt sinh hoạt văn hóa tư tưởng trong cán bộ công nhân viên lao động của Tập đoàn, hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện và Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Thông qua cuộc thi để tuyên truyền về định hướng, chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp, chế độ chính sách …để người lao động hiểu, tin tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó và đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn.

Tổ chức thi theo hình thức trực tuyến với số lượng câu hỏi vừa phải, đảm bảo cho mọi người lao động Tập đoàn có thể tham gia. Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn cùng cấp nghiêm túc triển khai, vận động 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia cuộc thi.

VNPT BẮC NINH
(279 bài thi, đạt tỷ lệ: 100 %)
Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1 Trung tâm Điều hành Thông tin39100
2 Trung Tâm Công nghệ Thông tin19100
3 Trung tâm Viễn thông Quế Võ21100
4 Trung tâm Viễn thông Yên Phong23100
5 Trung tâm Viễn thông Gia Bình14100
6 Trung tâm Viễn thông Tiên Du23100
7 Trung tâm Viễn thông Lương Tài14100
8 Trung tâm Viễn thông thành phố4197.6
9 Khối quản lý3997.5
10 Trung tâm Viễn thông Thuận Thành2195.5
11 Trung tâm Viễn thông Từ Sơn2592.6
1
Chú ý: Bảng trên thống kê các bài dự thi đã hoàn thành 50 câu  trắc nghiệm.
Muốn sắp xếp theo cột nào, cần kích vào tiêu đề cột đó !