Cuộc thi là đợt sinh hoạt văn hóa tư tưởng trong cán bộ công nhân viên lao động của Tập đoàn, hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện và Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Thông qua cuộc thi để tuyên truyền về định hướng, chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp, chế độ chính sách …để người lao động hiểu, tin tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó và đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn.

Tổ chức thi theo hình thức trực tuyến với số lượng câu hỏi vừa phải, đảm bảo cho mọi người lao động Tập đoàn có thể tham gia. Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn cùng cấp nghiêm túc triển khai, vận động 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia cuộc thi.

VNPT BẮC GIANG
(218 bài thi, đạt tỷ lệ: 100 %)
Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1 Khối Quản lý32100
2 Trung tâm Viễn thông Lạng Giang10100
4 Trung tâm Viễn thông Lục Ngạn14100
3 Trung tâm Viễn thông Yên Dũng14100
5 Trung tâm Viễn thông Thành phố27100
6 Trung tâm Công nghệ Thông tin21100
12 Trung tâm Điều hành Thông tin28100
11 Trung tâm Viễn thông Sơn Động8100
10 Trung tâm Viễn thông Việt Yên14100
9 Trung tâm Viễn thông Yên Thế10100
8 Trung tâm Viễn thông Lục Nam15100
13 Trung tâm Viễn thông Hiệp Hòa14100
7 Trung tâm Viễn thông Tân Yên11100
1
Chú ý: Bảng trên thống kê các bài dự thi đã hoàn thành 50 câu  trắc nghiệm.
Muốn sắp xếp theo cột nào, cần kích vào tiêu đề cột đó !