Cuộc thi là đợt sinh hoạt văn hóa tư tưởng trong cán bộ công nhân viên lao động của Tập đoàn, hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện và Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Thông qua cuộc thi để tuyên truyền về định hướng, chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp, chế độ chính sách …để người lao động hiểu, tin tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó và đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn.

Tổ chức thi theo hình thức trực tuyến với số lượng câu hỏi vừa phải, đảm bảo cho mọi người lao động Tập đoàn có thể tham gia. Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn cùng cấp nghiêm túc triển khai, vận động 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia cuộc thi.

VNPT PHÚ THỌ
(209 bài thi, đạt tỷ lệ: 100 %)
Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1 Văn phòng Viễn thông Phú Thọ23100
16 Trung tâm Viễn thông Thanh Ba12100
3 Trung tâm Viễn thông Tân Sơn8100
4 Trung tâm Viễn thông Lâm Thao12100
5 Trung tâm Viễn thông Hạ Hòa8100
6 Trung tâm Viễn thông Thanh Sơn13100
7 Trung tâm Viễn thông Đoan Hùng11100
8 Trung tâm Viễn thông Thanh Thủy6100
9 Trung tâm Viễn thông Cẩm Khê13100
10 Trung tâm Viễn thông Tam Nông9100
11 Trung tâm Viễn thông Yên Lập5100
12 Trung tâm Viễn thông Việt Trì37100
13 Trung tâm Công nghệ thông tin10100
14 Trung tân Viễn Thông Phù Ninh12100
15 Trung tâm Viễn thông Phú Thọ13100
2 Trung Tâm Điều hành Thông tin17100
1
Chú ý: Bảng trên thống kê các bài dự thi đã hoàn thành 50 câu  trắc nghiệm.
Muốn sắp xếp theo cột nào, cần kích vào tiêu đề cột đó !