Cuộc thi là đợt sinh hoạt văn hóa tư tưởng trong cán bộ công nhân viên lao động của Tập đoàn, hướng tới chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Bưu điện và Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Thông qua cuộc thi để tuyên truyền về định hướng, chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp, chế độ chính sách …để người lao động hiểu, tin tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó và đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn.

Tổ chức thi theo hình thức trực tuyến với số lượng câu hỏi vừa phải, đảm bảo cho mọi người lao động Tập đoàn có thể tham gia. Công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn cùng cấp nghiêm túc triển khai, vận động 100% đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia cuộc thi.

CƠ QUAN TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VN
(252 bài thi, đạt tỷ lệ: 100 %)
Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1 Ban Chiến lược sản phẩm13100
2 Ban Tài chính - Chiến lược6100
3 Ban Công nghệ27100
4 Ban Chất lượng18100
5 Ban Pháp chế - Thanh tra13100
6 Ban Kế toán - Tài chính23100
7 Văn phòng Tập đoàn67100
8 Cơ quan Công đoàn VNPT3100
9 Ban Kiểm soát nội bộ8100
10 Trung tâm R &D.6100
11 Ban Nhân lực14100
12 Ban VNPT Global12100
13 Ban Kế hoạch - Đầu tư30100
14 Ban Phát triển thị trường12100
1
Chú ý: Bảng trên thống kê các bài dự thi đã hoàn thành 50 câu  trắc nghiệm.
Muốn sắp xếp theo cột nào, cần kích vào tiêu đề cột đó !